فال حافظ

فال حافظ

هاتفي از گوشه ميخانه دوش
لطف الهي بکند کار خويش
اين خرد خام به ميخانه بر
گر چه وصالش نه به کوشش دهند
لطف خدا بيشتر از جرم ماست
گوش من و حلقه گيسوي يار
رندي حافظ نه گناهيست صعب
داور دين شاه شجاع آن که کرد
اي ملک العرش مرادش بده
گفت ببخشند گنه مي بنوش
مژده رحمت برساند سروش
تا مي لعل آوردش خون به جوش
هر قدر اي دل که تواني بکوش
نکته سربسته چه داني خموش
روي من و خاک در مي فروش
با کرم پادشه عيب پوش
روح قدس حلقه امرش به گوش
و از خطر چشم بدش دار گوش

تعبیر فال : تعبیر این فال هنوز در دسترس قرار نگرفته است و درحال تکمیل شدن است.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای dadzan.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:dadzan.ir